SYSTEMY DAM.ZARZĄDZANIE ZASOBAMI CYFROWYMI

CZYM JEST DAM

DAM (Digital Asset Managment/Zarządzanie zasobami cyfrowymi) to systemy, które przechowują, porządkują i ułatwiają dzielenie się zasobami cyfrowymi. Systemy te znajdują się w określonej lokalizacji (chmura, wewnętrzne systemu IT) i są zarządzane przez właściciela zasobów.

Systemy DAM umożliwiają efektywne wykorzystanie tego co firmy posiadają i łatwe pozyskiwanie nowych zasobów. Dostęp do plików takich jak obrazki, filmy, dokumenty staje się szybki, łatwy a co najważniejsze kontrolowany.

PODSTAWOWE ZALETY DAM:

  • Wyeliminowanie zbędnych kosztów pracy przez łatwy i szybki dostęp do zasobów (zaawansowane mechanizmy wyszukiwania, prawa dostępu, metadane).
  • Przyśpieszenie procesów kreacji treści i cyklów produkcji materiałów marketingowych.
  • Bezproblemowa dystrybucja zasobów a co najważniejsze dystrybucja pod kontrolą.
  • Eliminacja zbędnych powtarzalnych czynności poprzez automatyzację procesów.
  • Zarządzanie prawami autorskimi. Zarządzanie spójnością marki.
  • Zarządzanie prawami dostępu. Pełna przejrzystość i kontrola nad czynnościami użytkowników.
  • Ewidentny wpływ zwiększający współczynniki zwrotu z inwestycji w zarządzanie zasobami cyfrowymi (chociażby pochodzący z oszczędności czasu na wyszukiwanie zasobów, lub z eliminacją duplikatów i oszczędnością miejsca)

ADIT pomaga w wyborze systemów DAM i we wdrażaniu rozwiązań. Posiadamy wiedzę na temat różnych systemów DAM. Mamy za sobą zakonczone powodzeniem wdrożenia systemów DAM.

Osobiście rekomendujemy system DAM CAVOK. https://www.cavok.pro/en/